Digital medieträning. Läs mer här!

Professionell medieträning och intervjuträning - Pelle Thörnberg

Regionförbundet Södra Småland

Bilden: Thomas Nilsson, trafikdirektör i Regionförbundet Södra Småland, tränas i tv-intervju av Pelle Thörnberg.

Regionförbundet Södra Småland och Landstinget i Kronobergs län går ihop till Region Kronoberg nästa år. Regionförbundet är en tidigare kund, vi medietränade dess politiker och tjänstemän redan 2011.

I september 2014 ville ledningsgruppen på Regionförbundet förbereda sig på att kommunicera inför omorganisationen, vi ägnade oss också åt dess huvuduppgifter kollektivtrafik och hållbar tillväxt i Kronobergs län.