Klimatdag i Skåne

24 mars 2011 – moderator på Klimatdagen i Skåne. Alla goda offentliga krafter i Klimatsamverkan Skåne; Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne samlades till en klimatdag. Det handlade om hur klimatpåverkan på olika sätt minskas men också om hur myndigheter förbereder sig för förändringarna, dvs. klimatanpassning. Vad gör vi när strandtomter blir hav, när sjukdomar till följd av förändringarna påverkar sjukvården?

Platsen var Tekniska museet i Malmö.

Samtalstonen och förhoppningarna var goda men budskapet allvarligt, inte minst efter rapporterna från klimatforskaren Markku Rummukainen, tvåa från höger på bilden. Hanna Wihlborg i mitten berättade om klassning av byggnader; vi kommer i framtiden att resa krav på att byggnader vi bor i, har konferens på eller handlar från ska vara Green Buildings med låg klimatpåverkan.

Christer Ljungberg (i mitten) trafik- och samhällsplanerare, Trivector, talade om ett samhälle som inte betonade rörlighet utan tillgänglighet. Vi måste ju inte åka överallt utan kunna nå tjänster och offentliga verksamheter.