Digital medieträning. Läs mer här!

JM koncernledning

Efter en serie av medieträningar med chefer, projektledare, affärsutvecklare i JM:s organisation i Sverige 2013-14, avslutade vi med en intervjuträning av koncernledningen. På bilden koncernchefen Johan Skoglund.