Digital medieträning. Läs mer här!

Hyresgästföreningens nya ordförande tränas

Sommaren 2014 valdes Marie Linder till ny ordförande för landets 525 000 medlemmar. Ordföranden har en tung roll i bostadsdebatten och syns ofta i media. Här utfrågas hon om strandade hyresförhandlingar.