Digital medieträning. Läs mer här!

BIM-Konferens

En av årets mest intressanta moderatoruppdrag. Konferens om BIM (Bygg Informations Modellering), framtidens arbetsmetod för stora byggen som sparar pengar, kortar tider och genererar samarbete genom att alla arbetar i t ex samma virtuella 3D-modell. En kabel dras inte där ett rör går fram, ingen process behöver störa någon annan. Men hela byggindustrin väntar på att någon annan ska komma igång. Att samtala är en avgörande faktor för att BIM ska lyckas. Jag hade glädjen att leda ett av samtalen.

WSP och tidningen Byggindustrin arrangerade, platsen var Clarion Hotel i Stockholm.