Digital medieträning. Läs mer här!

ALMEDALEN 2014

Visby, 30 juni – 6 juli 2014

 

 

 

Veckan innehöll tre intressanta och angelägna moderatoruppdrag:

  • Lunds universitet, ämnet var ”Hur får man ekonomi i studentbostäder?” Tusen nya studentbostäder byggs i Lund. Det ovanliga är att förutom Akademiska Hus är även Lunds kommun och universitet med i planerna. Det är en logisk förlängning på tankekedjan ”Om vi inte har bostäder får vi inga studenter”. Nationerna, studentorganisationerna och byggföretag deltog. Jag ledde diskussionen som gick i ett högt tempo med deltagarna sittande i kluster runt om i lokalen. Åskådarna satt bokstavligen mitt i diskussionen om modeller för att utveckla ett kvalitativt byggande till rimliga hyror.
  • Nordic Choice Hotels och deras karismatiske ägare Petter Stordalen bjöd in till panelsamtalet ”163 700 skäl till en inkluderande arbetsmarknad”. Siffran är antalet arbetslösa ungdomar i Sverige, integrationsministern Erik Ullenhag diskuterade med TCO-ordföranden Eva Nordmark, entreprenörer och unga politiker. Jag hade glädjen att föra samtalet i det jättelika tältet på gården till Hotel Wisby.
  • Sveriges Läromdelsförfattares förbund/Lärarnas riksförbund. ”Vad krävs för att skolan ska fungera?” var rubriken på ett samtal med lärarfack, författare, politiker och en sal full med mycket engagerade yrkesfolk från skolan. När nivån staten sätter ramarna och nivån kommunerna betalar – vem bär då ansvaret för skolans kvalitet? Det är inte första gången jag leder samtal i ämnen kring skolan och det är alltid stimulerande. Frågan ligger mitt i medvetandet i valet och i vardagen för varje förälder och elev.

Det utmärkande för mitt arbete som moderator är en bred allmänkunskap om det svenska samhället, parat med min teknik som programledare i tv. Publiken får inte bli uttråkad, klockan får inte gå för långt, ämnet ska ha god styrfart och ingen följdfråga får tappas bort.