Ale kommun, Individ- och familjeomsorgen

Alkoholhandläggare och flyktingmottagare, de som hanterar bistånd eller missbrukare, hamnar ofta i medierna. Det är svårt att nå ut med principerna i arbetet och omöjligt att tala om enskilda fall. Samtidigt är det en viktig verksamhet. IFO (Individ- och familjeomsorgen) i Ale kommun hade en heldag kring mediefrågor. Pelle Thörnberg Media gick igenom journalistiska principer, tryckfrihetslagstiftning, gav exempel på goda och misslyckade intervjuer och höll hård träning framför kamera.