Advokatsamfundet, träning för blivande advokater, pågående hela 2013

Jag har förmånen att bidra till Advokatsamfundets utbildning för nya medlemmar. Här är de jurister som står på tröskeln till en advokatkarriär som med all säkerhet kommer att betyda möten med medier.
Jag och kollegan Willy Silberstein har växelvis under 2013 kurser i mediehantering och intervjuövningar. Bilden är från kursen på Fågelbrohus den 31 maj.