Digital medieträning. Läs mer här!

Advokatsamfundet, träning för blivande advokater, pågående sedan 2013

Vi har förmånen att bidra till Advokatsamfundets utbildning för nya medlemmar. Här är de jurister som står på tröskeln till en advokatkarriär som med all säkerhet kommer att betyda möten med medier.
Pelle Thörnberg och kollegan Willy Silberstein har växelvis kurser i mediehantering och intervjuövningar. Bilden är från en kurs på Fågelbrohus utanför Stockholm.