Digital medieträning. Läs mer här!

Att försvara sig


I februari 2013 drabbades livsmedelsföretaget Findus av en kris när ett parti hästkött återfunnits i deras produkter. Köttet som misstänktes innehålla hälsofarliga medicinrester, vilket Findus genast undersökte och kunde dementera. Findus tog direkt bort produkterna, undersökte hur de hamnat i butikerna, bad om ursäkt och visade deltagande, bjöd in människor för att se tillverkningen i Bjuv där företagets ledning och kockar ställde upp på intervjuer. De kommunicerade ut kontaktuppgifter till människor på företaget, inte till en företagsadress. Överhuvudtaget var transparens och klara besked ledorden.

säger kocken Kenneth i en beställningsfilm.

Resultatet blev att antalet negativa gick ner med 18 procent , antalet positivt inställda gick uppåt med nästan 70 procent efter kampanjen.

När vi medietränar för att möta förtroendekriser ger vi deltagarna medial muskelträning med hjälp av rejäl research, påläst reporter och hårt övningstryck, allt för att deltagarna ska kunna uthärda kritiska intervjuer och lämna klara besked.

Medieträning för att möta katastrofer som bränder, vattenkatastrofer, skolskjutningar, kärnkraftsolyckor och översvämningar har ett annat tonläge. Där tränar vi på att ge besked om omfattning och handlingsmöjligheter, empati med de drabbade och vädjanden direkt till allmänheten. De kritiska frågorna finns i autentiska presskonferensövningar och när vi medverkar i krisövningar.