Amerikansk retorik gör mayaindianernas kalender hyperintressant

11 maj 2012. USA har retorik på skolschemat i varje årskurs. Sverige har inte haft ämnet sedan 1842. Det märks. Amerikanska intervjupersoner försöker att närma sig ett intervjusvar retoriskt, med en tydlig vision av vad de ska säga. Svenskar svarar på frågor.
Arkeologen William Saturno på universitetet i Boston berättar från utgrävningar i Guatemala att spåren av mayaindianernas kalendrar visar att de inte trodde att jorden skulle gå under.

Saturno arbetar med självfrågor och tretal, med levande ansikte, betoningar och pauseringar. I en vanlig tv-intervju; 16 sekunder lysande retorik. Tidskod: 0.27 – 0.44
”–Trodde mayaindianerna att jorden skulle gå under 2012? Nej.
Trodde de att den alls skulle gå under? Inte alls.
De trodde på oändlighet som de observerade genom planeternas rörelse.”

20 maj, 2012 – Okategoriserade