Medieträning med Ålands polismyndighet

 

24 april 2014
Ålands polismyndighet har inlett en process för att öppna sig mot allmänheten. Ett led är medieträning. Pelle Thörnberg Media AB deltog i en kommunikationsutbildning ordnad av Öppna Högskolan på Åland.
Förmiddagen ägnades åt teorier med mängder av filmklipp från goda och usla intervjuer. Vi talade om svarsteknik, kroppsspråk, kommunikationsplattformar och om vikten av att gå förberedd till mediemöten.
Poliser är en yrkesgrupp där relationen med omvärlden är avgörande för ett gott resultat. Det märktes i ambitionen hos deltagarna; att klara uppgiften om den än är att hantera en olycka eller möte medier.