Allt om intervjun och medieträning

I vår stora onlinekurs får du strategier för att nå ut i medier. Du lär dig om svarsteknik, nyhetsvärdering, sociala medier, krishantering och att tänka i bilder.
Kursen har gott om filmexempel på lyckade intervjuer och på hur aktivt bildtänkande kan ge publicitet och klick om ditt budskap, din tjänst eller produkt. Den är inte bara fiberrik, den är också kul.
Och ekonomisk. Om vi kommer till dig för att göra en halvdags traditionell medieträning, tar vi 25 000 kronor och uppåt. Den här kursen får du för mindre än en tiondel. Är ni flera, ordnar vi en grupprabatt.

Pris: 1 950 kronor + moms per deltagare

Kursinnehåll

  • Målet med intervjun
  • Vad är en nyhet? Hur kan du använda kunskapen till din fördel?
  • Målgruppsanalys
  • Inför intervjun. Vad gör jag när granskarna knackar på?
  • Intervjun. Så får du ut huvudbudskapet.
  • Medieretorik.
  • Svarstekniker
  • Krishantering
  • Sociala medier vid kriser

Kurstid

Om du intensivpluggar kursen kan du klara den på fem timmar. Men det behöver du inte. Kursen ligger uppe på nätet, tillgänglig för dig när och var och hur många gånger du själv vill i sex månader. Studera i din egen takt, på dator, padda eller i mobilen.

Tekniska problem

Det går lätt och snabbt att ta dig runt i kursen i den ordning du vill. Om du undrar över något kontaktar du:

support@coursio.com

Kursledare

Pelle Thörnberg har varit journalist i 40 år, varav 30 år med tv. Här berättar han om syftet med kursen och hur den är upplagd